Zapraszamy wszystkie osoby, które czują się wykluczone cyfrowo a zamieszkują na terenie Lublina lub powiatu lubelskiego do udziału w projekcie.
Formy wsparcia to:

  • diagnoza potrzeb
  • wsparcie edukacyjne wraz z walidacją (szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym)
  • doradztwo i mentoring.