O.K. Centrum Języków Obcych powstało wiosną 1994 roku w Nałęczowie koło Lublina W tym samym roku siedziba została przeniesiona do Lublina. Obszar działania obejmował w pierwszym okresie tylko teren obecnego województwa lubelskiego.
Wiosną 1996 kierownictwo O.K. Centrum Języków Obcych podjęło decyzję o rozszerzeniu działalności na teren całej Polski. W związku z tym w latach 1996 – 2004 utworzono ogólnopolską sieć biur regionalnych.

W latach 2006 – 2008 firma, w celu profesjonalizacji obsługi szerokiej oferty usług szkoleń językowych, przeszła reorganizację wdrażając system Centralnej Obsługi Klienta. W początkowym okresie działalności O.K. Centrum Języków Obcych prowadziło tylko odpłatne kursy językowe dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości i wsi. Z czasem nawiązano współpracę z lokalnymi samorządami w celu objęcia nauczaniem języków obcych jak największej liczby dzieci w ramach schematu organizacyjnego szkoły wspierając je w realizacji zadań nałożonych w ramach reformy systemu edukacji wprowadzonego w 1999. W latach 1999 – 2002 co roku taką formą nauczania objętych było ok. 60 000 dzieci z terenów wiejskich i małych miasteczek na obszarze całego kraju. Rozszerzając współpracę z samorządami O.K. Centrum Języków Obcych od 2000 roku prowadził kursy językowe dla urzędników i pracowników samorządowych.

Równocześnie OK. CJO konsekwentnie poszerzała swoją ofertę specjalistycznych kursów dla konkretnych grup zawodowych.

W związku z członkostwem Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim od 1999 nawiązano współpracę z Wojskiem Polskim uczestnicząc w językowym szkoleniu kadry oficerskiej. W ramach tej współpracy nasi wykładowcy prowadzili zajęcia w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Na bazie zdobytych doświadczeń powstał pakiet szkoleń językowych „Polskie Służby” adresowany do służb porządkowych (policja i straż miejska), strażaków oraz pomocniczego personelu medycznego.

Uzupełnieniem powyższych działań jest współpraca z przedsiębiorstwami poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń językowych dla ich pracowników. Od 2006 OK. CJO rozpoczęło realizację dużych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowane były projekty w ramach Zintegrowanego Planu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Ze szkoleń językowych skorzystało łącznie ok. 6000 osób. Współpracowaliśmy również w realizacji ogólnopolskich projektów adresowanych dla pracowników przemysłu drzewnego i dla branży turystycznej. W szkoleniach w ramach tych projektów wzięło udział łącznie ok. 3000 osób.

W perspektywie na lata 2007-2013 zrealizowaliśmy ponad 40 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W perspektywie na lata 2014-2020 zrealizowaliśmy ponad 60 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez lata działalności spółka O.K. CJO wyspecjalizowała się w prowadzeniu projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, szkoleń językowych i komputerowych oraz w realizacji projektów ekologicznych. Dzięki naszym działaniom tysiące osób podniosło swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe. Firma O.K. CJO wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) od 13.12.2004 r. (numer w rejestrze: 2.06/00010/2004) oraz do Rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) od 05.10.2020 r. (numer w rejestrze 24804).certyfikat1